Lageroptimering

Lageroptimering er en vigtig disciplin med afgørende betydning for virksomhedens omkostningsniveau og konkurrencekraft. Tidsbesparelse, pladsbesparelse, mandskabsbesparelser, færre fejl, færre manuelle håndteringer, fleksibilitet i forhold til ordrestruktur, bedre arbejdsmiljø, bedre management information – alt sammen typiske omdrejningspunkter for lageroptimeringen.

Lageroptimering er desuden en løbende proces med både store og små tiltag og i øvrigt altid relevant for både små og store lagre. Teknologi fra EffiMat Storage Technology kan både være en byggesten i et større tiltag i forhold til lageroptimering, men samtidig giver f.eks. en EffiMat® lagerautomat med intelligent EffiSoft™ warehouse management system mulighed for løbende og daglig lageroptimering af f.eks. varernes placering, pluk-sekvens mv.

Mulighederne for lageroptimering er altid udgangspunktet for vores arbejde i jeres virksomhed – det er ikke teknologien i sig selv, der er vigtig. Vores stærke teknologi er blot nogle mulige byggesten i lageroptimeringen. Vi ser altid på helheden!

EffiMat verticale lift module Integrate with mobile robots
Automatic Replenishment with Effimat vertical lift robot

Lageroptimering i samarbejde med EffiMat Storage Technology

Det giver ingen mening at sælge kunden en automat eller teknologi i øvrigt, hvis ikke den teknologi sættes ind i et rigtigt samlet set up. Det giver ingen lageroptimering, kun en udgift. Når I samarbejder med os, kan I derfor forvente jer en logistikfaglig rådgivning i forhold til de forretningsmæssige problemstillinger og mulighederne for lageroptimering, og ikke blot en produktfaglig rådgivning og salgsproces.

Som back up til vores salgsorganisation har vi Solution Designers, der har en lang og tung logistik erfaring. Når vi taler lageroptimering i bred forstand, kan vi derfor levere rådgivning fuldt på højde med de bedste logistikkonsulenter på markedet.

Eksempler på rådgivning og analyse ift. lageroptimering:

  • Dobbelt ABC analyse
  • Optimalt vare flow fra varemodtagelse til forsendelse
  • Optimal placering af varerne
  • Lagerindretning inkl. 3D tegninger af forslagene
  • Teknisk rådgivning ift. sammenbinding af teknologier

Kontakt altid os ved projekter ift. lageroptimering

Det er ikke altid sikkert, at vi har den rigtige teknologi til jeres udfordring eller mulighed for lageroptimering, men som kunde kan I regne med at få en ærlig og professionel rådgivning i forhold til, hvad den optimale løsning er. Vi tør godt sige nej tak eller henvise til en anden samarbejdspartner, for vi er overbeviste om, at det skaber en langsigtet relation og en mulighed for samarbejde på et andet tidspunkt.

Den professionelle rådgivning i forhold til dine muligheder for lageroptimering er lige ved hånden.

Kontakt os på tlf. 7199 4800 eller send en e-mail til info@effimat.com og vi sørger for hurtig kontakt. Det er altid værd at få vores input, når det gælder lageroptimering